Việt Nam Văn Chương

 


Bích Quang said:
Quang phải biết muôi vài hoài băo
Mở đường đi thắp đuốc trong đêm
không làm tên lính đê hèn
Đi theo đường ṃn những bọn dă tâm


Khẩu Khí   

*

 

Châm Biếm  

*

 

Kịch tho  

*

 

Introduce My Book_Tiếng Hát TậnCùng   

*

 

Truyện   

*

 

 

 

 Music
Thơ Ngụ Ngôn
Thơ Tả Cảnh
Thơ Trữ T́nh
Thơ Tự Thán
Tư Liệu
http://www.brightquang.net/voicesofwisdombrightquang.htm
Chủ Nghĩa ĐỨC HẠNH


Thơ Dân Ca