[ Tho Dan ca

[ Tho Tru Tinh | Tho Ngu Ngon | Tho Ta Canh | Tho Tu Than | tulieu | Tho Cham Biem | Tho Khau Khi| Kich Tho |Tho dan ca|Contact Me ]

Non Nước Tương Lai
Dn tr Việt Nam sẽ tiến ln
Ton dn khai mở một đường bền
Hận th tan biến trong dn tộc
on kết vun cao sng tổ tin
Thiển cận li về nơi bng tối
Thin ti nở rộ tạo bnh yn
Chnh trường non nước khng mu sắc
Dn tộc Việt Nam hưởng đủ quyền

Mở Cửa Vị Tha
Người Việt Nam Yu qu
Sinh mạng hơn bạc vng
Đạo đức đắp bồi dng
Thứ tha nhiều lỗi lầm

Trao cho nhau tiếng ht
Tặng cho nhau cu cười
Chc mừng nhau hạnh phc
Sống đời thật vui tươi

Người Việt Nam đến lc
Chng mở cửa vị tha
Cho đời sớm đơm hoa
Đất nước vui thi ha

Anh khong qui ruoc Nga
Non song khong chinh chien
Toi khong ruoc Nhat Hoang
Dan minh khong chet doi

V non nước Việt Nam
Bạn hy sinh hận th
V ha bnh dn tộc

Ch đừng m chn Mỹ
Giữ thể diện Lạc Hồng
Chu khng liếm mng Tu
Bảo tồn Danh Dự Việt

Anh khng qu rước Nga
Non sng khng chinh chiến
Ti khng rước Nhật Hang
Dn m2inh đu chết đi

Chng ta l dn Việt
Cng mu đỏ da vng
Lấy kinh nghiệm thời qua
Mỹ, Php, Tu đ hộ

Chng đến non sng Việt
Gieo tan tc ưu phiền
Ph tan non sng Việt
Gieo hận th tang tc

Chng ta nn mở cửa
Vi tha cc lỗi lầm
Mở con đường ha giải
Dn tộc sớm tiến ln

Kỷ Niệm April 30 1975- 2015

c Hẹp Hi
Việt Nam tư tưởng vẫn chưa thng
Lm nhục con em chu Lạc Hồng
Tướng Thiệu giải by khi lnh đạo
B thư thừa nhận với non sng
Cớ sao người Việt cn bi kỷ?
Khng mở vng tay để hiệp đồng!
Lợi ch quốc gia l số một
Tnh dn nghĩa nước sớm đơm bng

Lập trường L Duẩn ni cng khai
Cộng Sản Việt Nam đ bất ti
Lm lnh đnh thu cho quốc tế
Tu, X hưởng lợi được cng hai
Mu xương dn Việt đem dng hiến
ất nước điu tn cảnh một mai
Khoa học văn minh Tu cộng tiến
Cn dn tộc Việt mất tương lai

Tướng Thiệu cng khai trước quốc dn
Ti l Tổng Thống Mỹ đang cần
Lm cng cho n khng nn ci
Mong gip non sng trnh cảnh bần
Ngho khổ lm thu nn biết lựa
Tm giu nương tựa được an thn
Khng ngờ chủ điếm lừa non dạ
Giết hại n tỳ mất nghĩa nhn


Việt Nam dn tộc biết khn ngoan ế quốc xm lăng c mấy ngn
Chng n đu thương người bản xứ
ến ta cướp nước ph bnh an
Chng dng đất Việt lm trường chiến
N thử đạn bom loại tối tn
Con chu Tin Rồng nn sng suốt
Mở đường ho giải kết tnh thn

Học Lm Cường Quốc


Nga xm lược nước nhỏ
Như một kẻ cn đồ
Cướp của kẻ dn ngho
Trn tay khng tất sắt

Nga học lm cường quốc
Lấy chiến tranh lm vui
Chn vi đời hạnh phc
Sống trong cảnh tối thui

Nga học lm b chủ
Uống mu dn hiền lương
Lng dạ thiếu tnh thương
Hả h nhn mu đổ

Quan Lim Khiết

ng quan l đy tớ
Gup đỡ cho mun dn
Khng mảnh vườn nương tựa
Dn sống cảnh thanh bần

Nhờ ng quan lim khiết
Khng cướp ruộng đất dn
Xin ha qun cướp nước
Cho cc quan thăng tiến

Nhờ ng quan lim khiết
Khng hối lộ, tham
Nhưng xy nh cao lờn
Tậu biệt thự nguy nga

Nhờ ng quan lim khiết
Đưa đẩy đất nước mnh
Văn minh hơn loi kiến
Tiến bộ hơn c chnh

Sẽ Thế No?
Cộng sản khn ngoan biết thế thời
ường về tổ quốc rất thanh tao
ừng mang dn tộc lm qu cp*
Khng lấy non sng để biếu cho**
Lịch sử Việt Nam nhiều biến động
Ng, L, inh, L, thế thời sao?
Những vua vọng ngoại, dn nguyền rủa
Cộng sản tay sai sẽ thế no?

-------------
* Qu cp
~ Hồ Ch Minh đ giết hơn một triệu nng dn v tội Việt Nam để lm qu biếu cho Cộng sản quốc tế trong chương trnh cải cch ruộng đất từ 1953-1956. Trong lịch sử nhn loại, chng ta chưa từng thấy một vị lnh đạo no, đ giết dn lương thiện của mnh để lm qu biếu cho ngoại bang như Hồ Ch Minh đ lm. "V chng ta cũng chưa từng thấy một vị lnh đạo no dng hiến qun đội, tổ quốc v nhn dn của mnh cho ngoại bang như Nguyễn Văn Thiệu? "
** Biếu cho
~ Biếu cho, hậu Cộng sản Việt Nam biếu Hong sa, Trường sa, bin giới v bauxite Ty Nguyn cho Tu Cộng.

lnh đạo Thời nay
Thời nay lnh đạo nước văn minh
Tự nhận lm sai với chức mnh
Giũ o từ quan về gip vợ
Nhường quyền cai trị đấng anh minh
Việt Nam xứ sở nhiều rừng r
Qu xứ bao trm lắm quỉ tinh
Dy dạn mặt my đu biết nhục
Ham danh tại vị ước tn vinh

Mạnh Dạn
Những người Cộng sản anh em
Tnh dn nghĩa nước cn xem mặn nồng
Mau mau dẹp bỏ cờ hồng
Học theo Miến Điện hợp lng ton dn
Qun đi tham vong c nhn
Tỏ tnh thương nước v dn Việt mnh
Cc anh mạnh dạn chuyển mnh
Đổi thay thể chế, thương tnh nước non
Cc anh hy tự soi lng
Theo đường v sản non sng thế no!
Năm chu thin hạ đn cho
Văn minh hiện đại tiến vo khng gian
Cc anh giờ vẫn tham quan
V danh v lợi ph cn non sng

The Noble of Virtue

by Bright Quang

T�i, Bright Quang B.A., l� một c�ng d�n Hoa kỳ, nhưng sinh trưởng taị Việtnam. T�i đ� t�m hiểu v� biết xuy�n qua ba chủ nghĩa: Tư Bản, (capitalism) Cộng Sản, (Communism) v� Tay Sai. (Factionalism)Từ hiểu biết đ� t�i đ� khai s�ng ra một học thuyết mới gọi l� �ỨC HẠNH.

Thứ nhất: Chủ nghĩa tư bản l� một chủ nghĩa bốc lột si�u đẳng, n� d�ng những đường lối cao si�u để vơ v�t sức lao động của con người bằng nhiều h�nh thức kh�c nhau, nhưng n� c�n cho nh�n loại nhiều con đường để sống l� c� c�c quyền tự do. Mục đ�ch của n� d�ng mọi c�ch để vơ v�t t�i tiền của nh�n loại. Như thực tế ch�ng ta biết rất r� r�ng về thực d�n Ph�p đ� hộ Việtnam gần một trăm năm v� gần hai mươi lăm năm x�m lược của ch�nh phủ Hoa Kỳ, ch�ng n� đ� ph� tan t�nh đất nước Việtnam từ cỏ c�y, m�i sinh, m�i trường v� con người., chủ nghĩa tư bản cần tiền bạc hơn tất cả mọi thứ tr�n thế gian nầy v� ch�ng n� d�ng tiền bạc để san bằng tất cả mọi g�a trị ở tr�n h�nh tinh nầy bởi v� ch�ng n� đ� v� đang ước mơ t� thế giới th�nh một m�u. Một khi, nh�n loại đ�p ứng đầy đủ tiền bạc cho ch�ng n�, th� tất cả sự việc ở tr�n h�nh tinh nầy sẽ được b�nh y�n như �. T�m lại, mỗi khi ch�ng ta đề cập chủ nghĩa tư bản th� ch�ng ta phải hiểu ngay đến Chủ nghĩa nầy ch�ng n� chỉ đặt tiền bạc (money) l�n tr�n hết— ch�ng n� c�c cần nghĩ đến đạo đức v� lương t�m hay g�a trị con người.

Thứ hai: Chủ nghĩa Cộng sản l� một chủ nghĩa rất v� c�ng t�n bạo v� độc �c cũng kh�ng kh�c g� Chủ nghĩa tư bản. N� kh�ng những vơ v�t tận xương cốt, tiền bạc, v� t�i sản của nh�n loại tr�n thế gian nầy, nhưng n� kh�ng c� cho một lối tho�t n�o để nh�n loại mưu cầu sự sống như c�c quyền tự do v� b�nh đẳng như chủ nghĩa tư bản đ� v� đang c�. Nếu nh�n loại m� đi ngươc lại quyền lợi của ch�ng n� l� n� sẵn s�ng bắn giết v� thủ ti�u nh�n loại kh�ng cần x�t xử. V� dụ,(Soviet Union October Revolution from 1917 to 1922 had killed approximately 10 million people died) c�ch mạng th�ng 10 Li�n Bang S� Viết giết khoảng 10 triệu d�n v� tội. R� r�ng, l� ở Việtnam chương tr�nh cải c�ch ruộng đất của ch�nh quyền Cộng sản Việtnam đ� giết tr�n một triệu Việtnam v� tội từ năm 1955-1965. (The proper Land Reform in 1955-1956 by Hồ Ch� Minh President)

Thứ ba: Chủ nghĩa Tay sai l� loại người lam Tay Sai (Factionalism), cho Chủ nghĩa Cộng sản hoặc cho chủ nghĩa tư bản. Hầu hết, ủl� loại người v� c�ng v� v� c�ng thiển cận, kh�ng hiểu đựơc xa v� thấy đựơc rộng ch�ng n� đ� đựơc tẩy n�o xuy�n qua hai chủ nghĩa Chủ nghĩa Cộng sản hoặc chủ nghĩa tư bản cuộc đời của hầu hết l� kh�ng c� nghề nghiệp căn bản. Ch�ng n� sống lu�n lu�n chạy theo cảnh nước chảy b�o tr�i hay c�n gọi l� chỉ biết dựa lưng v�o kẻ c� thế lực mạnh của thời đại. V� ch�ng n� lu�n lu�n mơ ước chịu đi theo con đường m�n của những ai đ� khai ph�ng để tiết kiệm những tế b�o �c c�n nằm s�u trong tủy n�o bộ của ch�ng n�. Loại người nầy kh�ng c� lập trường vững chắc v� tư tưởng trong s�ng. Ch�ng n� giống như những chiếc m�y thu thanh hay l� những chiếc m�y thu h�nh si�u hiện đại. Bổn phận của ch�ng n� chỉ biết thu v�o v� ph�t ra cho thật tốt h�nh ảnh v� r� r�ng �m thanh m� th�i.

T�m lại chủ nghĩa tư bản v� chủ nghĩa cộng sản l� một �ng chủ v� c�ng nu�i một loại ch� săn rất giỏi d�ng để săn mồi đ� đựơc gọi l� Chủ nghĩa tay sai. Chủ l� tập đo�n ch�nh phủ nhiều thế lực hay n�i m�n-na l� một bọn cướp đựơc trang bị vũ kh� hiện đại. ��m người d�n lương thi�n sống kh�ng c� quyền thế v� cũng kh�ng đựơc trang bị bất cứ loại vũ kh� g� để tự vệ bản than chủ nu�i bầy ch� săn d�ng ch�ng n� c�ng chủ đi bắt mồi thật nhiều, nhưng chủ nghĩa tư bản kh�n ngoan hơn chủ nghĩa cọng sản ở chỗ: l� chủ nghĩa tư bản muốn bầy ch� bắt đựơc nhiều con nai n�n chủ nghĩa tư bản cần phải bảo vệ bầy ch� cho thật tốt, săn s�c ch� kỹ lưỡng hơn, v� lu�n lu�n quan t�m đến đời ch�. C�n ngược lại chủ nghĩa cọng sản muốn ch� bắt đựơc nhiều con nai để hưởng lợi, nhưng kh�ng cần quan t�m đến đời ch�, kh�ng bảo vệ bầy ch�, v� sẵn s�ng ăn thịt bầy ch�. Chủ nghĩa tay sai sống với cảnh nước chảy b�o tr�i nghĩa l� c�n nước th� c�n b�o, v� c� b�o th� c� nước. Nước chảy về đ�u b�o tr�i theo đ�. Nếu nước kh�ng c�n, b�o cũng chết theo. Cho n�n bọn ch�ng n� kh�ng cần nghĩ đến bất cứ ai đ� l� đồng b�o v� tổ quốc, ch�ng n� cứ nghĩ đồng b�o v� tổ quốc l� miếng mồi ngon l�nh v� b�o bở, ch�ng n� d�ng để nu�i th�n v� gia đ�nh của bọn ch�ng nhưng l�c n�o ch�ng n� cũng n�i to tiếng l� y�u nước thương d�n mục đ�ch để mỵ d�n v� lấy cớ v� d�n, v� nước để luồn lỏi l�n đỉnh cao của x� hội lo�i người. T�i đ� trưng b�y những cảnh l�m li v� bi đ�t của đồng b�o Việtnam xuy�n qua 100 năm trong cảnh chiến tranh tương t�n cho tới b�y giờ chỉ c� d�n ngh�o lương thiện v� v� tội đ� v� đang bị bỏ rơi bởi c�c chủ nghĩa t�i đ� n�u ra ở trong hai cuốn s�ch “Road to the United States part 1 & 2 của t�i.”

Sau những tai biến đ� v� đang xảy ra cho nh�n loại tr�n to�n thế giới v� nhất l� tại đất nước Việtnam. T�i, Bright Quang .B.A. đ� v� đang chứng kiến rất nhiều cảnh tượng v� c�ng bất c�ng, nhiều o�i oăm, đầy l�m ly v� bi đ�t kh�ng những cho c� nh�n t�i, gia đ�nh t�i, v� cho to�n d�n tộc Việtnam mến y�u của t�i. Do đ�, t�i, Bright Quang B.A. s�ng t�c ra một học thuyết gồm c�: Tam �ại �ạo v� Ngũ Ch�nh �ường gọi l� học thuyết �ức Hạnh. Mục đ�ch hướng dẫn con người đến chỗ sống H�a b�nh, Hạnh ph�c, kh�ng Chiến tranh v� Th� hận, sau đ� ch�ng ta c�ng đi đến một l�u đ�i Hạnh ph�c nghỉ ngơi, để c�ng nhau thưởng thức những g�a trị của Ch�n, Thiện, v� Mỹ để hưởng thụ những g� ch�ng ta đ� v� đang từng mơ ước. Chủ nghĩa �ức Hạnh của t�i đ� đựơc ch�nh phủ Hoa kỳ c�ng nhận v� cấp giấy chứng nhận bản quyền:
"Register of Copyrights,
United States of America # TX 6-404-116, July 12, 2006"
T�i, Bright Quang B.A. chọn Tam �ại �ạo (Three noble paths) gồm c�:
Hạnh Ph�c (Happiness), Nguồn Sống (Source of life), v� �au khổ (Sorrow) v� tại sao? Bright Quang B.A. chọn Ngũ Ch�nh �ường (five right Roads) gồm c�: C�n nhắc đ�ng đắn (the Right Thoughtfulness), T�nh y�u thương ch�n ch�nh (the Right Love), Phải biết tha thứ cho nhau (the Right Forgiveness), Cần phải biết đấu tranh (the Right Struggle), v� Phải c� cuộc đời độc lập (the Right Independence).

T�i, Bright Quang B.A., định nghĩa �ức Hạnh l� g�? �ức: c�ch cư xử, th�i độ tốt đẹp hợp với đạo l� Hạnh: nết tốt, c�ch cư xử giữa người với người hay người v� th� vật. �ức Hạnh: l� con người phải biết cư xử tốt với nhau v� hợp với lu�n l� giữa người với người v� người với th� vật nữa, bởi v� người hơn lo�i cầm th� v� c� một khối �c th�ng minh v� hiểu biết hơn tất cả c�c lo�i động vật trong vũ trụ. Cho n�n, t�i, Bright Quang B.A., chọn �ức Hạnh truyền lại cho con c�i, bạn b�, v� người th�n thương gi�p cho tất cả mọi người được sung sướng như những th�n hữu của Bright Quang đ� t�m được hạt giống tốt d�ng để ương c�y hay n�i một c�ch kh�c l� học thuyết của Bright Quang giống như một nh� khoa học gia đ� lai được giống l�a mới để gi�p cho những người n�ng d�n tr�n to�n thế giới. Tại sao t�i phải chọn Tam �ại �ạo (Three noble paths)để giới thiệu học thuyết �ức Hạnh?
Ch�ng ta kh�ng cần ph�n biệt tr�nh độ hay giai cấp trong x� hội khi một người đ� sinh ra v� lớn l�n v� đến tuổi trưởng th�nh phải dẳm l�n ba giai đoạn căn bản đ� l�: Hạnh Ph�c (Happiness), Nguồn Sống (Source of life), v� �au khổ (Sorrow)

1. Hạnh Ph�c l� g�? L� những ước mơ của ch�ng ta đ� được trọn vẹn v� kh�ng bao giờ bị đổ vỡ đ� l� Hạnh Ph�c. V� dụ, l�c ch�ng ta c�n b�, ch�ng ta đựơc nằm trong v�ng tay �u yếm của người mẹ v� được b� sữa mẹ, ch�ng ta lớn l�n được đến trường học h�nh v� n� đ�a l�u lỗng. Ch�ng ta đến tuổi trưởng th�nh được lập gia đ�nh, đ�i vợ chồng sống trong h�a thuận v� tr�n đầy t�nh chồng v� nghĩa vợ “�ầu t�m nấu với vỏ bầu, chồng chan vợ h�p gật đầu khen ngon”, hay l� bạn đ� tốt nghiệp đại học v� th�nh c�ng một trong v�i sở th�ch của bạn, hay bạn thắng cuộc chơi cờ bạc, hay bạn th�nh c�ng một t�c phẩm văn học hay nghệ thuật. N�i chung bạn đ� toại nguyện những ước mơ ước mơ bạn đ� l� Hạnh Ph�c. Một v� dụ ngược lại, một người l�nh đạo đất nước, trong l�c �ng ta được Hạnh Ph�c sống cảnh sum họp gia đ�nh, nhưng �ng ta muốn gia đ�nh người d�n phải sống ly tan, trong cảnh vợ xa chồng, cha xa con nh� tan cửa n�t. V� dụ: Cultural Revolution from 1969-1970 in China, many people died under the martial law regiment of 1969.

1966-68 died under the martial law1966-68 died under the martial law 2. Nguồn sống (Source of life) l� g�? Theo t�i, Bright Quang B.A. tất cả bắt đầu từ một việc g� hay ng�nh nghề g� m� đem lại lợi �ch để bảo đảm phục vụ cho bản th�n bạn, gia đ�nh bạn, v� đất nước của bạn hay n�i m�n-na l� phục vụ cho nh�n loại theo sở th�ch hay ước mơ ri�ng ước mơ mỗi một người. Nhưng bạn kh�ng được x�m phạm đến quyền lợi của người kh�c v� đi ngược lại ph�c lợi của kh�ng bị một quyền lực n�o tước đoạt của bạn. Bạn được to�n quyền tự do chọn lấy Nguồn sống của bạn, một khi Nguồn sống của bạn được bảo đảm c� lợi �ch, sau đ� bạn mới ph�t chế ra nhiều hay mới lạ của nhiều l�nh vực kh�c. N�i c�ch kh�c, bất cứ nguồn nghề g� đem lại cho bạn c� cuộc sống thỏa m�i v� ph� hợp với t�m nguyện của bạn.

3. �au khổ (Sorrow) l� g�? L� những mất m�t d� lớn hay d� nhỏ ở trong đời sống của bạn, bạn cảm nhận khổ sở đ� l� đau khổ. Nếu con người kh�ng c� đau khổ, th� bạn l�m sao biết được nổi đau khổ của người kh�c. Một khi bạn đ� c� đau khổ của m�nh rồi th� đừng bao giờ đem nổi đau khổ của m�nh m� tr�ng l�n đầu người kh�c m� buộc người đ� phải mang lấy khổ đau của m�nh. Khi người đ� kh�ng th�ch n�. Một khi bạn đ� biết v� hiểu khổ đau rồi sau đ� bạn sẽ tr�nh được những việc l�m v� đạo đức hay n�i một c�ch kh�c l� bạn tr�nh được sự h�nh hạ v� bứt rứt trong tr�i v� khối �c của ch�nh bạn.

Tại sao, t�i Bright Quang B.A., chọn Ngũ Ch�nh �ường (the five right Roads) d�ng trong học thuyết nầy? Ngũ Ch�nh �ường (the five rights) gồm c�: C�n Nhắc ��ng �ắn (the Right Thoughtfulness), T�nh Y�u Thương Ch�n Ch�nh (the Right Love), Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau (the Right Forgiveness), Cần Phải Biết �ấu Tranh (the Right Struggle), v� Phải C� �ộc Lập (the Right Independence).

Bởi v�, Ngũ Ch�nh �ường l� kim chỉ nam hướng dẫn người đi tr�n sa mạc hay trong rừng s�u n�i thẩm t�m đ�ng mục ti�u đ� định trước. Khi đi mạo hiểm họ sẽ kh�ng t�m được phương hướng v� sa mạc qu� bao la n�n họ cần c� la b�n d�ng để x�c định phương hướng. Cũng như ch�ng ta sống trong thời đại văn minh, chỉ biết hưởng thụ th� vui với trụy lạc bằng đồng tiền phi nghĩa, v� dần dần đi đến chỗ sa đọa, mất l� trỉ kh�ng c�n biết đ�u l� chỉnh nghĩa v� đ�u l� phi nghĩa, bởi v� trong x� hội th�nh phần thiếu may mắn l�c n�o cũng đ�ng đ�c hơn th�nh c� được nhiều diễm ph�c.

Th�nh phần thiếu may mắn hay th�nh phần tốt nghiệp từ trường l�ng họ thường bị lợi dụng bởi chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, v� chủ nghĩa Tay sai. C�n th�nh c� được nhiều diễm ph�c v� bọn tay sai thường dựa v�o chủ nghĩa tư bản v� chủ nghĩa cộng sản. Mục để tạo x�y một cuộc sống thoải m�i v� c� quyền lực, v� sẽ qu�n mất g�a trị đạo hạnh của con người v� qu�n mất chủ nghĩa Y�u Nước (Patriotism) hay chủ nghĩa D�n Tộc (Nationalism), v� sau đ� họ sẽ tạo biết nhiều cảnh đau khổ cho mu�n người. Bởi v�, bọn ch�ng qu� ỉch kỷ hẹp h�i chỉ biết hưởng thụ xa hoa cho ri�ng cuộc sống của bọn ch�ng m� qu�n mất sự đau khổ v� hạnh ph�c nguồn sống của nh�n loại do đ�, t�i Bright Quang B.A., bổ t�c v�o học thuyết �ức Hạnh c� Ngũ Ch�nh �ường gồm c�: C�n Nhắc ��ng �ắn, T�nh Y�u Thương Ch�n Ch�nh, Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau, Cần Phải Biết �ấu Tranh, v� Phải C� �ộc Lập.

1. C�n Nhắc ��ng �ắn (The right Thoughtfulness.) C�n Nhắc l� g�? L� nhắc nhở ch�ng ta trước khi l�m một sự việc g� đ� cần phải suy nghĩ, đắn đo c�n nhắc cho thật kỹ, nếu ch�ng ta thiếu về kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống ch�ng ta nhất định sẽ kh�ng c� một đ�p số vừa �. Tục ngữ Việtnam c� c�u, “Ăn c� nhai, n�i c� suy nghĩ.” Nếu ch�ng ta l�m một sự việc g� thiếu suy nghĩ, ch�ng ta sẽ hối hận suốt cuộc đời cũng kh�ng hết. Những tội lỗi đ� giống một con dao kh�ng lưỡi n� cắt dần cắt m�n từng thớ thịt của ch�ng ta. Nếu người l�m ch�nh trị thiếu C�n Nhắc, người đ� sẽ hối hận đến chết m� kh�ng rửa sạch bởi v� lịch sử sống l�u hơn con người.

2. T�nh Y�u Thương Ch�n Ch�nh (the Right Love) T�nh Y�u Thương Ch�n Ch�nh l� g�? L� những đức t�nh, cử chỉ, v� h�nh động cao đẹp nhất, thi�ng li�ng nhất, v� tr�u mến nhất d�ng để đối xử giữa con người với con người hay giữa con v� cầm th�, v� kh�ng bao giờ đem th� hận v� đau khổ gieo rắc cho nhau. Ch�ng ta lu�n lu�n ch�c mừng tốt đẹp v� hạnh ph�c nhất cho nhau trong cuộc sống h�a b�nh kh�ng th� hận đến cho nhau đ� l� T�nh Y�u Thương Ch�n Ch�nh. Việtnam Ch�ng ta c� c�u tục ngữ “Thương người như thể thương th�n.” Thể hiện cho một D�n Tộc c� t�nh y�u v� bờ bến. Nhưng tại sao ch�ng ta đ� v� đang mất truyền thống cao đẹp nầy? Tại v� tr�n 100 trăm năm nay D�n Tộc Việtnam bị ph�n h�a do chủ nghĩa tư bản (Capitialism), chủ nghĩa cộng sản communism, chủ nghĩa ngoại lai (foreignism, v� chủ nghĩa Tay sai (Factionalism). Nếu ch�ng ta l� người c� kh�n ngoan v� hiểu biết ch�ng ta n�n gạn lọc những điều cao v� tốt đẹp của c�c chủ nghĩa t�i n�u ở phần tr�n v� sau đ� ch�ng ta sẽ bổ sung v�o chủ nghĩa D�n Tộc đ� l� thể hiện của ch�ng ta biết lắng nghe quan điểm của người kh�c.

3. Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau (the right forgiveness) Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau l� g�? Theo t�i, Bright Quang B.A. ta h�y lấy tấm l�ng đầy nh�n hậu v� rộng lượng để tha thứ cho người đ� sai phạm lỗi lầm, v� khoan dung với mục đ�ch x�a bỏ mối th� hận giữa con người v� con người với nhau v� sau đ� ch�ng ta sẽ x�y dựng lại t�nh đo�n kết, y�u thương v� hiểu lẫn nhau. Trong gia đ�nh v� ngo�i x� hội, nếu một người n�o đ� thiếu sự khoan dung th� v� c�ng tai hại sẽ xảy ra nhiều hậu quả sẽ kh�ng thể lường được trước. Trong gia đ�nh, vợ chồng thiếu sự khoan dung sẽ xảy đến chỗ mất hạnh ph�c v� đi đến ly dị, Khi người chồng hay người vợ kh�ng biết tha thứ lỗi lầm cho nhau, anh em kh�ng biết tha thứ cho nhau sẽ đến chỗ chia rẽ. Chia rẽ đến chỗ th� hận v� từ đ� sẽ đưa đến chỗ chiến tranh. Trong một đất nước v� người d�n v� ch�nh quyền thiếu sự khoan dung cho nhau sẽ đi đến chiến tranh v� th� hận. Nhưng ngược lại khoan dung v� tha thứ cho những người biết thừa hưởng t�nh khoan dung. Nếu người đ� lợi dụng sự khoan dung để l�m lại những lỗi lầm to lớn hơn th� ch�ng ta nhất quyết đấu tranh với người đ� v� ch�nh quyền đ� để đ�i hỏi sự b�nh đẳng v� b�nh quyền lẫn nhau. Nhưng m�nh phải khoan cho người trước v� sau đ� người sẽ dung lại cho m�nh. �� l� ch�ng ta biết kh�n ngoan biết xư cử cho đẹp t�nh nhau. Tức l� ch�ng ta đ� bỏ được c�i T�i của ch�nh m�nh. Con những ai coi trọng c�i T�i của ch�nh m�nh qu� to lớn, đ� l� người cố chấp, đ� l� người cố chấp th� phải l� người hiếu chiến. V� dụ, Việtnam ch�ng ta c� c�u, “Nhịn một điều dữ sẽ c� ch�n điều l�nh,” �� l� thể hiện t�nh khoan dung của D�n Tộc Việtnam ch�i s�ng rực rỡ hơn v�ng ngọc.

4. Cần Phải Biết Tranh �ấu (the right struggle) Tranh �ấu l� g�? Tranh �ấu l� sự đ�i hỏi sự b�nh đẳng v� b�nh quyền lẫn nhau quyền căn bản của con người khi đ� bị một thế lực h�ng mạnh gian �c đ�n �p v� cướp tất cả quyền lợi v� tự do căn bản của con người b� miệng thấp cổ. Ch�ng ta n�n hiểu rằng, khi những kẻ gian �c tụ tập lại th� những người lương thiện cũng phải biết li�n kết lại với nhau, nếu kh�ng ch�ng ta sẽ bi hạ s�t từng người một bằng một sự hy sinh kh�ng x�t thương trong cuộc đấu tranh gian kh�. Cho n�n trong cuộc sống của ch�ng ta kh�ng biết tranh đấu, ch�ng ta sẽ trở th�nh kẻ n� lệ của tập đo�n quyền lực. Kẻ c� quyền lực l�c n�o cũng muốn đ� đầu cởi cổ kẻ yếu thế lực để b�c lột v� trục lợi bảo đảm quyền lợi v� ng�i vị của bọn ch�ng. V� thế đ�, ch�ng ta phải tranh đấu cho đến c�ng. Nhưng tốt nhất l� ch�ng ta tranh đấu kh�ng bạo động v� đấu tranh bất bạo động sẽ chinh phục được kẻ gian h�ng. Bởi v� ch�ng ta d�ng nhu để thắng can d�ng l� tr� để cảm h�a gian t� ch�ng n� sẽ trở lại con đường ch�n l�, chớ ch�ng ta kh�ng lật đổ hay cướp quyền của ch�ng n�. Nếu ch�ng ta tranh đấu bằng bạo động l� ch�ng ta đ� chọn con đường tự s�t. Trong x� hội cũng c� bất c�ng, c� bất c�ng ch�ng ta phải tranh đấu. Ch�ng ta đừng bao giờ l�m một c�i giếng kh�ng c� nước v� đừng bao giờ l�m một c�y non bị g�y giữa rừng s�u, m� kh�ng ai nghe được �m thanh của c�y non đổ sập v� đừng bao giờ dại dột l�m vi�n sạn trải con đường đại lộ nhưng ch�ng ta sẳn s�ng l�m vi�n gạch d�ng để x�y bức tường trong t�a nh� d�n chủ. V� thế đ�, Ch�ng ta phải tranh đấu tranh bất bạo động bọn gian �c c� đầy quyền lực. Ch�ng ta phải tự khai ph� ra một con đường mới để cho ch�ng ta đi, đừng bao giờ đi theo con đường m�n do bọn gian �c c� đầy quyền lực đ� l�m xong.

5. Phải C� �ộc Lập. (the Right independence) �ộc Lập l� g�? �ộc Lập l� t�i tự chọn một con đường đi ri�ng cho t�i ph� hợp với sức lực v� ước mơ của ri�ng t�i. Theo t�i hiểu ch�ng ta ai cũng như ai, c� nghĩa l� c�ch cấu tạo về con người, ch�ng ta đều giống nhau, Th� tại sao ch�ng ta phải dựa v�o người kh�c để sống để cầu danh lợi? C� xứng đ�ng l�m con người hay kh�ng? Do đ�, ch�ng ta phải c� sự độc lập cho bản th�n, cho gia đ�nh v� cho tổ quốc. Ch�ng ta h�y nh�n v�o một người v� tưởng tượng đến cảnh sống người khi người đ� sống b�m v� dựa v�o những người kh�c c� thế lực th� cuộc đời người đ� c� c�n độc lập nữa hay kh�ng? Hay người đ� đ� trở th�nh n� lệ? Ch�ng ta h�y sao? Khi ch�ng ta kh�ng c� cuộc sống độc lập, đức t�nh kh�ng độc lập, v� ng�i b�t kh�ng độc lập, ch�ng m�nh h�y nghĩ sao về minh? Vậy t�nh độc lập cần phải c� trong tr�i tim v� khối �c của ch�ng ta.

T�m lại, học thuyết �ỨC HẠNH l� một c�i ch�a kh�a d�ng để mở một kho b�u, n� sẽ trang điểm cho con người c� cuộc sống cao qu�, l�nh mạnh chứa đầy nghị lực chan chứa t�nh y�u thương của con người đầy vị tha v� đầy nh�n �i ch�ng ta nhất định sẽ tr�nh được hận th� v� chiến tranh trong tương lai. Khi ch�ng ta c� kh�i niệm v� hiểu biết một c�ch kh�ch quan về c�c chủ nghĩa t�i đ� đề cập tới từ đ� ch�ng ta nhận thức v� suy ra đồng thời x�c đinh lập trường v� tư tưởng của ch�ng ta l� chủ nghĩa n�o thuộc về ch�ng ta v� chủ nghĩa n�o kh�ng thuộc về ch�ng ta c�n chủ nghĩa �ỨC HẠNH của t�i giống như c�y đuốc đ� v� đang soi s�ng trong đ�m tối �m u hay l� giống như một �nh được soi s�ng ở cuối con đường hầm.


Yu Nước, Giữ Nước, v Xy Dựng Nước

by Bright Quang

Ti mạo muội trnh lng một kiến nho nhỏ theo quan niệm Yu Nước, Giữ Nước, v Xy Dựng Nước. Nhn qua lịch sử Việtnam gần 100 năm trở lại đy, ti đ nghe rất nhiều người Việtnam v những nhn vật lnh đạo Việtnam ni đến Yu Nước, Giữ Nước, v Xy Dựng Nước. Nhưng sự thật họ l những người đ bn nước v tn ph nước Việtnam th đng hơn.
Th dụ, Hồ Ch Minh đ lạy lục Sainteny Bộ trưởng ngoại Php, để mong thực dn Php trở lại Việtnam, v Hồ Ch Minh cng với chnh phủ Php k hiệp ước chia đi đất nước Việtnam. Một v dụ nữa, l Hồ Ch Minh m hn l cờ đỏ sao vng của đảng Cộng sản Soviet thắm thiết, v đến lc chết lại cn trăn trối mong đựợc gặp hồn ma Lenin, nhưng khng dm gặp Vua L Lợi hay l vua Quang Trung bởi v sợ qu ngi sẽ đnh bể mặt ma Hồ Ch Minh. Vi dụ, Chnh ng Hồ Ch Minh đ cng nhận rằng v ni, ng Ng Đnh Diệm l một nh i quốcBởi v, ng Hồ Ch Minh muốn dn tộc Việtnam sẽ được đon kết, nhưng oi oăm cho nước Việtnam bọn đế quốc chng n khng muốn Dn tộc Việtnam chng ta đon kết, để pht triển khoa học v kỹ thuật v pht huy truyền thống Dn tộc Việtnam. Cụ thể, ng Hồ Ch Minh p dụng đường lối cải cch ruộng đất từ mẫu quốc Cộng sản quốc tế tại Bắc Vietnam, như ng ta đ gởi thư đến Đồng ch Stalin knh mến. Hồ Ch Minh viết: .
Ti gửi cho đồng ch đề n cải cch ruộng đất của Đảng Lao Động ViệtNam. Đề n nầy ti đệ trnh với sự giup đỡ của 2 đồng chi Liu Shaoshi v Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chi chỉ thị.
.
Gửi tới đồng chi lời cho cộng sản.
.
Ky Tn.
Hồ Ch Minh.
.
31-10-1952.
.
Kết quả chương trnh cải cch ruộng đất của Hồ Ch Minh đ giết non một triệu dn Việtnam v tội v của chế độ Cộng sản Vietnam:
L Khả Phiu v Đảng Cộng Sản Việtnam đ bn đất nước Việtnam cho Tu cộng, để củng cố địa vị c nhn của bọn chng. Vi dụ, đất bin giới, hải đảo Trường sa v Hong sa v ti nguyn bauxist tại ty Nguyn giao cho Tu Cộng. Tổng b thư Nng Đức Mạnh được Tu Cộng trả ba trăm triệu dollars Mỹ ($300,000,000.00) v Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Tu Cộng trả một trăm năm chục triệu dollars Mỹ ($150,000,000.00). Cn Nguyễn B Thanh, v tập đon Cộng Sản Việtnam cướp ruộng đất nhn dn Việtnam bn lại cho nước ngoi để hưởng lợi. Một điểm đặc biệt nữa l Nguyễn Tấn Dũng đ khuyn dạy thanh nin Việtnam hy tự ho dn tộc v noi gương Đảng Cộng Sản Việtnam
Trần Thiện Khin đ nhận một triệu dollars Mỹ, tiếp tay trong việc giết Tổng Thống Ng Đinh Diệm. Trần Thiện Khim đ lm giống như tn lnh Trương Quang Ngọc, đ nhận 40 k gạo trắng v hai lạng thuốc phiện, v nhận bắt vua Hm Nghi giao cho thực dn Php.
Nguyễn Văn Thiệu ni, Nếu ti khng nghe lời Mỹ, th n sẽ giết ti v y cn ni, đất nước Vietnam l của Mỹ, ti chỉ l người lm cng Trong khi y l nguyn thủ quốc gia v tổng tư lệnh qun lực Việtnam Cộng Ha. Cuối cng, Thiệu bị tn Đaị t Mỹ nhận đầu trong thng xe để chạy trốn sang Đi Loan. Trước đ, Tổng Thống Ng Đinh Diệm ni, Ti chết v đất nước Việtnam, ti sẵn sng chết. Trong lc, những người cận vệ của ng Ng Đinh Diệm, khẩn cầu ng Diệm nn tỵ nạn sang ở nước ngoi trong lc nhm loạn tướng Trần Thiện Khim v Dương Văn Minh m mưu giết ng Ng Đinh Diệm.
Cho nn, ti ni bọn chng l những kẻ tn ph đất nước bởi v chng n quen dng những danh từ Yu Nước, Giữ Nước, v Xy Dựng Nước, để che đậy m mưu xấu xa của chng hay ni cch khc l mỵ dn.
Nhn đy, ti mạn php nhắc lại cc định nghĩa về những danh từ đ cho những người kể trn v những ai chưa hiểu st nghĩa những danh từ nầy, để họ c dịp xc định lại tư tưởng, hnh động cho ph hợp với những danh từ Yu Nước, Giữ Nước, v Xy Dựng Nước.
Thể theo Việtnam Tn Từ Điển giải nghῖa, Yu Nước l Qu Mến Tổ Quốc; Giữ Nước l Cầm lại khng thả racầm lại tổ quốc, khng thả tổ quốc cho bất cứ người ngoại quốc no. Nn Nguyễn Du c ni chữ Giữ như sau,Tử sinh vẫn giữ lấy lời tử sinh. V Xy Dựng Nước, th Việtnam Tn Từ Điển đ định nghĩa: xy đắp, dựng nntnh cch xy dựng.
Như vậy, theo sự hiểu biết của ti, bọn chng l những tn tn ph đất nước Việtnam th đng hơn, v trong suốt gần một trăm năm nay ti t thấy ai l người Xy Dựng Nước, m chỉ thấy bọn họ l những tn thch đ đầu, cưỡi cổ, v ch đạp danh dự của nhn dn Việtnam.
Vấn đề Yu Nước, Giữ Nước, v Xy Dựng Nước rất l đa dạng, mun mu, c nhiều hnh thức khc nhau, nhưng ti chỉ nu ra một điểm chnh, đ l Xy Dựng Nước. Thực tế trải qua 4,000 năm lịch sử ti chưa thấy một người Việtnam no đưa ra một học thuyết hay chủ nghĩa xy dựng một m hnh độc lập để Xy Dựng đất nước Việtnam. R rng, từ trứơc đến nay, hết triều đai nầy đến nhm người nọ chỉ chạy theo cc học thuyết v chủ nghĩa của ngoại bang, thậm ch c những nhn vật đ v đang lnh đạo quốc gia Việtnam, nhưng họ chưa hiểu r đến chủ nghĩa m họ đ v đang theo. Th dụ Đảng Cọng Sản Việtnam chạy theo Soviet, trng ci ch cải cch ruộng đất, Hồ Ch Minh d man giết ngon lnh một triệu dn v tội Vietnam, kế đến chng n bỏ Soviet chạy theo Tu Cộng v đang trn đường chuyển hướng chạy theo Mỹ.
Thực tế, những Triều đại trước, họ theo đường lối của nh Hn, nh Thanh, vn vn. Rồi đến một số người theo Php, theo Nhật, theo Mỹ, v đang theo Tu Cộng. Chng đ v đang chạy theo chnh sch cc nước nầy. Nếu mai kia, Tu cộng xoay chiều đổi hướng, th bọn chng theo ai? Nếu một ngy no đ Mỹ yếu, th bọn chng theo ai?
Theo luật nhn quả v b trừ trn đời nầy khng c vật g tồn tại mi như mọi người đều biết cho nn chủ nghĩa Cộng sản sụp sớm đổ, sau đ, chng ta lại theo chủ nghĩa no để Xy Dựng Đất Nước, hay l chng ta cứ ginh nhau, chm nhau, v chửi nhau để khoe khoang một chủ nghĩa, nhưng thực tế họ khng hiểu về bản chất của chủ nghĩa đ một cht no cả, bởi v thnh phần tr thức của Việtnam qu t ỏi, nhưng thnh phần trường lng th đng v số.
Chủ nghĩa cộng sản lun lun ni c dn chủ nhưng thực tế nhn dn khng c quyền bầu trực tiếp chủ tịch nước, nếu nhn dn bầu chủ tịch nước th quyền điều hnh đất nước lại thuộc Đảng Cọng sản. Cn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa chng n khng c lương tm, vả lại tiền bạc điều khiển mọi việc, chng n muốn tn st thật nhiều người v tội bằng vũ kh tối tn để cướp ti nguyn cc nước khc.
Cho nn, ti đ nghĩ ra rằng tại sao người Việt chng ta kể cả người trong nước v sống bất cứ ở đu ngoi lnh thổ Việtnam- chng ta sẽ đừng bao giờ nghĩ đến chủ nghĩa cọng sản hay tư bản chủ nghĩa l tốt đẹp, m chng ta l người Việt c bổn phận Xy Dựng Đất Nước. Trước hết, chng ta xa bỏ tất cả th hận c nhn, tha thứ lẫn nhau, tất cả sai lầm trong qu khứ, v chng ta phải nhn xa, thấy rộng để Xy Dựng tnh Đon Kết Dn Tộc.
Chng ta tm kiếm những ci cao đẹp nhất của cc chủ nghĩa v học thuyết kể trn. Chng ta đc kết tất cả những ci g tốt đẹp nhất của chng để chng ta dng lm cơ sở xy dựng một Chủ nghĩa Tn Dn tộc Việtnam.
C nhn ti hiểu rằng, chủ nghĩa no học thuyết no cũng c ci đẹp v ci xấu cả. Những điều đẹp nhiều hơn điều xấu, th chủ nghĩa đ sẽ tồn tại về lu về di.Tri lại, cn chủ nghĩa no c nhiều điều xấu hơn điều tốt đẹp, th chủ nghĩa đ sẽ mau chng sụp đổ.
Cho nn, ti mạo muội v can đảm đưa ra một quan điểm, để gp trong vấn đề Xy Dựng Nước Việtnam. Chng ta l người Việtnam sống trong bối cảnh nầy, chng ta cần Đon Kết Dn Tộc cng ngồi lại với nhau gấp rt tm ra một học thuyết mới, chn l mới, v chủ nghĩa mới, v đc kết lại những phần tinh hoa của cc chủ nghĩa ti nu ở phần trn, sau đ chng ta xy dựng một chủ nghĩa Dn tộc mới, dần dần chng ta sẽ thay thế. C nhn ti rất đau buồn khi đ v đang nhn thấy Dn tộc chng ta đ trn 100 năm mất đon kết v thiếu tinh thương, mi sống trong th hận, lạc hậu, v ngho kh.

Chủ Nghĩa DUC HẠNH


H� D�n Ca
Anh đi, đi g�nh l�a, l�a đường xa
Bỏ nh�, nh� hiu quạnh, mẹ gi�, gi� ai lo?
Hở em ! C� b�, b� x�m đ�
Cho anh, anh nhắn gởi, gởi đ�i lời, lời th�n thương
Em về, về đường đ�, đ� gh� sang, sang qua nh�
Thấy mẹ gi�, l� gi� của anh đang nhai, nhai miếng, miếng trầu xanh
Me gi�, gi� ngồi dưới m�i tranh, tranh một m�nh
Mỏi m�n, m�n đ�i mắt chờ anh , anh chưa về
Anh nhờ, nhờ c� b�, b� trở về
S�c săn, l� săn s�c mẹ, mẹ gi� l� gi� của anh
Mai đ�y, anh g�nh, g�nh l�a về
Ơn em, em anh trả ,trả lễ nghi, nghi đ�ng ho�ng
Ơn em anh qu�, qu� cả, cả đường đi
�ng mai, mai b� mối, mối c�ng anh, anh tới nh�
Mẹ anh anh đi với họ h�ng h�ng th�n thương
Lộng cao, cao xiễng g�nh, g�nh heo quay l� quay đi đầu
Đ�i b�ng, b�ng với nhẫn, nhần anh trao la trao duy�n đầu
Cuối năm , năm anh đến, đến xin l� xin đứng hầu
Hai tay, tay anh chấp, chấp c�i đầu, l� đầu lạy quanh
Chung quanh, quanh hai họ, họ đứnh v�y, l� v�y đ�ng đầy
Ngo�i s�n, s�n ph�o nổ, nổ vang, vang khu trời
Em về, về săn s�c, s�c đ�` huề
Mẹ gi�, gi� hiu quạnh, quạnh ở nh� l� nh� em lo
Nh� tranh , tranh v�ch đất, đất ấm no l� no tr�n trề
D�u hiền, hiền rể thảo, thảo ch�ng m�nh, m�nh l� đ�y
Mẹ gi�, gi� qu� mến , mến họ h�ng, h�ng mến y�u
Anh đi, đi tiếp nối, nối đường xưa
L�a v�ng, v�ng anh g�nh, g�nh đong đưa, đưa c�u h�
Quảng Ng�i , October 20, 1984

Trưa H�

Trưa h� biển nắng khoe
Gi� đưa về nh� nhẹ
Ru b� ngủ đ� m�
Bỏ qu�n đ�i v� mẹ

Trưa h� ve vang ca
Con g� chem. tiếng g�y
Hoa phượng mỏi c�nh sa
M�y trời tr�i xa xa
Con b� dưới c�y đa

Miệng nhả nhơ nhai cỏ
Tr�u ng�m m�nh dưới nước
Nước sủi bọt nhỏ to

C� thả bước t�m cua
V�i ch� nhỏ cười đ�a
Bụi tre gi� l�n nhạc
Cụ gi� h�a c�u h�t

Chẻ lạt qu�n ngủ trưa
Vui nắng h� gi� m�t
Trỗng bay qua v� v�
Con vụ quay �m ru

Trẻ chạy đ�a dưới nắng
Tung c�t bụi mit mu
N�ng ho�ng h�n thức giấc
Mu�n vật cũng thất kinh

Chia tay về mu�n nẻo
Mất hết những tiếng ồn
Trưa h� hết x�o x�n
Ho�ng h�n trong tịch mịch