BRONZE FOR SALE
Made Offering for all statues, Please Contact Us

Material:cement, rock, sand,and steel /price:$9,45.00/zise: 42".42"
item#:0015

Material: Clay material: monolith
item#:0016

Material:Hard wood/made 1978 in the Vietnamese Communist concentration camp/ price:Unsaleable
item # 0017

Material: cement, sand, rock, and steels
item#:0018

Color: Green Size:34".62"
Price: Unsaleable
item # 006

Material: Clay material: Clay
item#:007

Material:Bronze
price:Unsaleable
item # 008

Material: bronze
item#:009

Material: Bronze
price:$Unsaleable
item#:010

Bronze Figure: Your Beautiful Hair
Material: bronze
Color: black
Size: 11" x 10" x 5"
Weight: Approximately 25 lbs
Our Price: $2,490 Usually ships within 24 hours

item#0011

Bronze Figure of a Yellow Deer
Material: Bronze
Color: Silver
Size: 17”. 13”1/2.6”
Weight: 5 lbs
Our Price: $1,459.00 Usually ships within 24 hours

item#:0012

Statue of Elvis Presley
Nov. 1996
Materials: Wooden frame covered with small pieces of redwood bark and sawdust, mixed with glue
Color: Redwood bark, mixed with light yellow from glue and sawdust, painted with clear oil finish
Size: 31’.31”
Head: 1.”8 .1.”3
Total weights: Approximately 300 lbs

Our Price: Unsaleable Usually ships within 24 hours

item#:0013

Frog Raises Up
1998
Material: Hard wood
Color: Yellow
Size:18".3" Weight: 3 lbs

Our Price: $254.99 Usually ships within 24 hours

item#:0014

Vietnamese Lion
2000
Material: sand, cement, rock and stell
Color: white and green
Size: 12".24" Weight: approximate 216 lbs
Our Price: sold

item#:0020

Horse
1999
Material: Hard wood
Color: Dark Yellow
Size: 12".21" Weight: approximate 3.3 lbs
Our Price: $254.99 Usually ships within 24 hours

item#:0015

Your first name:
Your URL:
 
Would you visit this web site again?
Yes No
How did you hear about my site?
A popular search engine
Link from another site
From a friend
 
If you have any comments or suggestions
for my site please add them below:

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Fwd: Re : [VN-Time] The theo nhieu ban, yeu cau toi, Bright Quang BA. goi len mang hai bai nay Dec 25, '09 3:55 PM
Begin forwarded message:
From: duong tuvu The theo nhieu ban, yeu cau toi, Bright Quang BA.
KÍNH NGẢ NÓN CHÀO ÔNG ...LĂNH TỤ LƯ THUYẾT GIA VĨ ĐẠI NHẤT NƯỚC VIỆT VÀ THẾ GIỚI.
TỪ VŨ
--- En date de : Mar 22.12.09, Bright Quang B.A a écrit :
De: Bright Quang B.A Objet: [VN-Time] The theo nhieu ban, yeu cau toi, Bright Quang BA. goi len mang hai bai nay
À: "VN time"
Date: Mardi 22 Décembre 2009, 1h32

The Noble of Virtue
by Bright QuangTôi, Bright Quang B.A., là một công dân Hoa kỳ, nhưng sinh trưởng taị Việtnam. Tôi đă t́m hiểu và biết xuyên qua ba chủ nghĩa: Tư Bản, (capitalism) Cộng Sản, (Communism) và Tay Sai. (Factionalism)Từ hiểu biết đó tôi đă khai sáng ra một học thuyết mới gọi là ĐỨC HẠNH.
Thứ nhất: Chủ nghĩa tư bản là một chủ nghĩa bốc lột siêu đẳng, nó dùng những đường lối cao siêu để vơ vét sức lao động của con người bằng nhiều h́nh thức khác nhau, nhưng nó c̣n cho nhân loại nhiều con đường để sống là có các quyền tự do. Mục đích của nó dùng mọi cách để vơ vét túi tiền của nhân loại. Như thực tế chúng ta biết rất rơ ràng về thực dân Pháp đô hộ Việtnam gần một trăm năm và gần hai mươi lăm năm xâm lược của chính phủ Hoa Kỳ, chúng nó đă phá tan tành đất nước Việtnam từ cỏ cây, môi sinh, môi trường và con người., chủ nghĩa tư bản cần tiền bạc hơn tất cả mọi thứ trên thế gian nầy v́ chúng nó dùng tiền bạc để san bằng tất cả mọi gía trị ở trên hành tinh nầy bởi v́ chúng nó đă và đang ước mơ tô thế giới thành một màu. Một khi, nhân loại đáp ứng đầy đủ tiền bạc cho chúng nó, th́ tất cả sự việc ở trên hành tinh nầy sẽ được b́nh yên như ư. Tóm lại, mỗi khi chúng ta đề cập chủ nghĩa tư bản th́ chúng ta phải hiểu ngay đến Chủ nghĩa nầy chúng nó chỉ đặt tiền bạc (money) lên trên hết— chúng nó cóc cần nghĩ đến đạo đức và lương tâm hay gía trị con người.

Thứ hai: Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa rất vô cùng tàn bạo và độc ác cũng không khác ǵ Chủ nghĩa tư bản. Nó không những vơ vét tận xương cốt, tiền bạc, và tài sản của nhân loại trên thế gian nầy, nhưng nó không có cho một lối thoát nào để nhân loại mưu cầu sự sống như các quyền tự do và b́nh đẳng như chủ nghĩa tư bản đă và đang có. Nếu nhân loại mà đi ngươc lại quyền lợi của chúng nó là nó sẵn sàng bắn giết và thủ tiêu nhân loại không cần xét xử. Ví dụ,(Soviet Union October Revolution from 1917 to 1922 had killed approximately 10 million people died) cách mạng tháng 10 Liên Bang Sô Viết giết khoảng 10 triệu dân vô tội. Rơ ràng, là ở Việtnam chương tŕnh cải cách ruộng đất của chánh quyền Cộng sản Việtnam đă giết trên một triệu Việtnam vô tội từ năm 1955-1965. (The proper Land Reform in 1955-1956 by Hồ Chí Minh President)

Thứ ba: Chủ nghĩa Tay sai là loại người lam Tay Sai (Factionalism), cho Chủ nghĩa Cộng sản hoặc cho chủ nghĩa tư bản. Hầu hết, ủlà loại người vô cùng và vô cùng thiển cận, không hiểu đựơc xa và thấy đựơc rộng chúng nó đă đựơc tẩy năo xuyên qua hai chủ nghĩa Chủ nghĩa Cộng sản hoặc chủ nghĩa tư bản cuộc đời của hầu hết là không có nghề nghiệp căn bản. Chúng nó sống luôn luôn chạy theo cảnh nước chảy bèo trôi hay c̣n gọi là chỉ biết dựa lưng vào kẻ có thế lực mạnh của thời đại. Và chúng nó luôn luôn mơ ước chịu đi theo con đường ṃn của những ai đă khai phóng để tiết kiệm những tế bào óc c̣n nằm sâu trong tủy năo bộ của chúng nó. Loại người nầy không có lập trường vững chắc và tư tưởng trong sáng. Chúng nó giống như những chiếc máy thu thanh hay là những chiếc máy thu h́nh siêu hiện đại. Bổn phận của chúng nó chỉ biết thu vào và phát ra cho thật tốt h́nh ảnh và rơ ràng âm thanh mà thôi. > > Tóm lại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là một ông chủ và cùng nuôi một loại chó săn rất giỏi dùng để săn mồi đó đựơc gọi là Chủ nghĩa tay sai. Chủ là tập đoàn chính phủ nhiều thế lực hay nói môn-na là một bọn cướp đựơc trang bị vũ khí hiện đại. Đám người dân lương thiên sống không có quyền thế và cũng không đựơc trang bị bất cứ loại vũ khí ǵ để tự vệ bản than chủ nuôi bầy chó săn dùng chúng nó cùng chủ đi bắt mồi thật nhiều, nhưng chủ nghĩa tư bản khôn ngoan hơn chủ nghĩa cọng sản ở chỗ: là chủ nghĩa tư bản muốn bầy chó bắt đựơc nhiều con nai nên chủ nghĩa tư bản cần phải bảo vệ bầy chó cho thật tốt, săn sóc chó kỹ lưỡng hơn, và luôn luôn quan tâm đến đời chó. C̣n ngược lại chủ nghĩa cọng sản muốn chó bắt đựơc nhiều con nai để hưởng lợi, nhưng không cần quan tâm đến đời chó, không bảo vệ bầy chó, và sẵn sàng ăn thịt bầy chó. Chủ nghĩa tay sai sống với cảnh nước chảy bèo trôi nghĩa là c̣n nước th́ c̣n bèo, và có bèo th́ có nước. Nước chảy về đâu bèo trôi theo đó. Nếu nước không c̣n, bèo cũng chết theo. Cho nên bọn chúng nó không cần nghĩ đến bất cứ ai đó là đồng bào và tổ quốc, chúng nó cứ nghĩ đồng bào và tổ quốc là miếng mồi ngon lành và béo bở, chúng nó dùng để nuôi thân và gia đ́nh của bọn chúng nhưng lúc nào chúng nó cũng nói to tiếng là yêu nước thương dân mục đích để mỵ dân và lấy cớ v́ dân, v́ nước để luồn lỏi lên đỉnh cao của xă hội loài người. Tôi đă trưng bày những cảnh lâm li và bi đát của đồng bào Việtnam xuyên qua 100 năm trong cảnh chiến tranh tương tàn cho tới bây giờ chỉ có dân nghèo lương thiện và vô tội đă và đang bị bỏ rơi bởi các chủ nghĩa tôi đă nêu ra ở trong hai cuốn sách “Road to the United States part 1 & 2 của tôi.”

Sau những tai biến đă và đang xảy ra cho nhân loại trên toàn thế giới và nhất là tại đất nước Việtnam. Tôi, Bright Quang .B.A. đă và đang chứng kiến rất nhiều cảnh tượng vô cùng bất công, nhiều oái oăm, đầy lâm ly và bi đát không những cho cá nhân tôi, gia đ́nh tôi, và cho toàn dân tộc Việtnam mến yêu của tôi. Do đó, tôi, Bright Quang B.A. sáng tác ra một học thuyết gồm có: Tam Đại Đạo và Ngũ Chánh Đường gọi là học thuyết Đức Hạnh. Mục đích hướng dẫn con người đến chỗ sống Ḥa b́nh, Hạnh phúc, không Chiến tranh và Thù hận, sau đó chúng ta cùng đi đến một lâu đài Hạnh phúc nghỉ ngơi, để cùng nhau thưởng thức những gía trị của Chân, Thiện, và Mỹ để hưởng thụ những ǵ chúng ta đă và đang từng mơ ước. Chủ nghĩa Đức Hạnh của tôi đă đựơc chính phủ Hoa kỳ công nhận và cấp giấy chứng nhận bản quyền:
"Register of Copyrights,
United States of America # TX 6-404-116, July 12, 2006" Tôi, Bright Quang B.A. chọn Tam Đại Đạo (Three noble paths) gồm có: Hạnh Phúc (Happiness), Nguồn Sống (Source of life), và Đau khổ (Sorrow) và tại sao? Bright Quang B.A. chọn Ngũ Chánh Đường (five right Roads) gồm có: Cân nhắc đúng đắn (the Right Thoughtfulness), T́nh yêu thương chân chính (the Right Love), Phải biết tha thứ cho nhau (the Right Forgiveness), Cần phải biết đấu tranh (the Right Struggle), và Phải có cuộc đời độc lập (the Right Independence).
Tôi, Bright Quang B.A., định nghĩa Đức Hạnh là ǵ? Đức: cách cư xử, thái độ tốt đẹp hợp với đạo lư Hạnh: nết tốt, cách cư xử giữa người với người hay người và thú vật. Đức Hạnh: là con người phải biết cư xử tốt với nhau và hợp với luân lư giữa người với người và người với thú vật nữa, bởi v́ người hơn loài cầm thú v́ có một khối óc thông minh và hiểu biết hơn tất cả các loài động vật trong vũ trụ. Cho nên, tôi, Bright Quang B.A., chọn Đức Hạnh truyền lại cho con cái, bạn bè, và người thân thương giúp cho tất cả mọi người được sung sướng như những thân hữu của Bright Quang đă t́m được hạt giống tốt dùng để ương cây hay nói một cách khác là học thuyết của Bright Quang giống như một nhà khoa học gia đă lai được giống lúa mới để giúp cho những người nông dân trên toàn thế giới. Tại sao tôi phải chọn Tam Đại Đạo (Three noble paths)để giới thiệu học thuyết Đức Hạnh?
Chúng ta không cần phân biệt tŕnh độ hay giai cấp trong xă hội khi một người đă sinh ra và lớn lên và đến tuổi trưởng thành phải dẳm lên ba giai đoạn căn bản đó là: Hạnh Phúc (Happiness), Nguồn Sống (Source of life), và Đau khổ (Sorrow)
1. Hạnh Phúc là ǵ? Là những ước mơ của chúng ta đă được trọn vẹn và không bao giờ bị đổ vỡ đó là Hạnh Phúc. Ví dụ, lúc chúng ta c̣n bé, chúng ta đựơc nằm trong ṿng tay âu yếm của người mẹ và được bú sữa mẹ, chúng ta lớn lên được đến trường học hành và nô đùa lêu lỗng. Chúng ta đến tuổi trưởng thành được lập gia đ́nh, đôi vợ chồng sống trong ḥa thuận và tràn đầy t́nh chồng và nghĩa vợ “Đầu tôm nấu với vỏ bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”, hay là bạn đă tốt nghiệp đại học và thành công một trong vài sở thích của bạn, hay bạn thắng cuộc chơi cờ bạc, hay bạn thành công một tác phẩm văn học hay nghệ thuật. Nói chung bạn đă toại nguyện những ước mơ ước mơ bạn đó là Hạnh Phúc. Một ví dụ ngược lại, một người lănh đạo đất nước, trong lúc ông ta được Hạnh Phúc sống cảnh sum họp gia đ́nh, nhưng ông ta muốn gia đ́nh người dân phải sống ly tan, trong cảnh vợ xa chồng, cha xa con nhà tan cửa nát. Ví dụ: Cultural Revolution from 1969-1970 in China, many people died under the martial law regiment of 1969.
1966-68 died under the martial law1966-68 died under the martial law 2. Nguồn sống (Source of life) là ǵ? Theo tôi, Bright Quang B.A. tất cả bắt đầu từ một việc ǵ hay ngành nghề ǵ mà đem lại lợi ích để bảo đảm phục vụ cho bản thân bạn, gia đ́nh bạn, và đất nước của bạn hay nói môn-na là phục vụ cho nhân loại theo sở thích hay ước mơ riêng ước mơ mỗi một người. Nhưng bạn không được xâm phạm đến quyền lợi của người khác và đi ngược lại phúc lợi của không bị một quyền lực nào tước đoạt của bạn. Bạn được toàn quyền tự do chọn lấy Nguồn sống của bạn, một khi Nguồn sống của bạn được bảo đảm có lợi ích, sau đó bạn mới phát chế ra nhiều hay mới lạ của nhiều lănh vực khác. Nói cách khác, bất cứ nguồn nghề ǵ đem lại cho bạn có cuộc sống thỏa mái và phù hợp với tâm nguyện của bạn.
3. Đau khổ (Sorrow) là ǵ? Là những mất mát dù lớn hay dù nhỏ ở trong đời sống của bạn, bạn cảm nhận khổ sở đó là đau khổ. Nếu con người không có đau khổ, th́ bạn làm sao biết được nổi đau khổ của người khác. Một khi bạn đă có đau khổ của ḿnh rồi th́ đừng bao giờ đem nổi đau khổ của ḿnh mà tṛng lên đầu người khác mà buộc người đó phải mang lấy khổ đau của ḿnh. Khi người đó không thích nó. Một khi bạn đă biết và hiểu khổ đau rồi sau đó bạn sẽ tránh được những việc làm vô đạo đức hay nói một cách khác là bạn tránh được sự hành hạ và bứt rứt trong trái và khối óc của chính bạn.
Tại sao, tôi Bright Quang B.A., chọn Ngũ Chánh Đường (the five right Roads) dùng trong học thuyết nầy? Ngũ Chánh Đường (the five rights) gồm có: Cân Nhắc Đúng Đắn (the Right Thoughtfulness), T́nh Yêu Thương Chân Chính (the Right Love), Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau (the Right Forgiveness), Cần Phải Biết Đấu Tranh (the Right Struggle), và Phải Có Độc Lập (the Right Independence).
Bởi v́, Ngũ Chánh Đường là kim chỉ nam hướng dẫn người đi trên sa mạc hay trong rừng sâu núi thẩm t́m đúng mục tiêu đă định trước. Khi đi mạo hiểm họ sẽ không t́m được phương hướng v́ sa mạc quá bao la nên họ cần có la bàn dùng để xác định phương hướng. Cũng như chúng ta sống trong thời đại văn minh, chỉ biết hưởng thụ thú vui với trụy lạc bằng đồng tiền phi nghĩa, và dần dần đi đến chỗ sa đọa, mất lư trỉ không c̣n biết đâu là chỉnh nghĩa và đâu là phi nghĩa, bởi v́ trong xă hội thành phần thiếu may mắn lúc nào cũng đông đúc hơn thành có được nhiều diễm phúc.
Thành phần thiếu may mắn hay thành phần tốt nghiệp từ trường làng họ thường bị lợi dụng bởi chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, và chủ nghĩa Tay sai. C̣n thành có được nhiều diễm phúc và bọn tay sai thường dựa vào chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Mục để tạo xây một cuộc sống thoải mái và có quyền lực, và sẽ quên mất gía trị đạo hạnh của con người và quên mất chủ nghĩa Yêu Nước (Patriotism) hay chủ nghĩa Dân Tộc (Nationalism), và sau đó họ sẽ tạo biết nhiều cảnh đau khổ cho muôn người. Bởi v́, bọn chúng quá ỉch kỷ hẹp ḥi chỉ biết hưởng thụ xa hoa cho riêng cuộc sống của bọn chúng mà quên mất sự đau khổ và hạnh phúc nguồn sống của nhân loại do đó, tôi Bright Quang B.A., bổ túc vào học thuyết Đức Hạnh có Ngũ Chánh Đường gồm có: Cân Nhắc Đúng Đắn, T́nh Yêu Thương Chân Chính, Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau, Cần Phải Biết Đấu Tranh, và Phải Có Độc Lập.
1. Cân Nhắc Đúng Đắn (The right Thoughtfulness.) Cân Nhắc là ǵ? Là nhắc nhở chúng ta trước khi làm một sự việc ǵ đó cần phải suy nghĩ, đắn đo cân nhắc cho thật kỹ, nếu chúng ta thiếu về kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống chúng ta nhất định sẽ không có một đáp số vừa ư. Tục ngữ Việtnam có câu, “Ăn có nhai, nói có suy nghĩ.” Nếu chúng ta làm một sự việc ǵ thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ hối hận suốt cuộc đời cũng không hết. Những tội lỗi đó giống một con dao không lưỡi nó cắt dần cắt ṃn từng thớ thịt của chúng ta. Nếu người làm chính trị thiếu Cân Nhắc, người đó sẽ hối hận đến chết mà không rửa sạch bởi v́ lịch sử sống lâu hơn con người.
2. T́nh Yêu Thương Chân Chính (the Right Love) T́nh Yêu Thương Chân Chính là ǵ? Là những đức tính, cử chỉ, và hành động cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất, và tŕu mến nhất dùng để đối xử giữa con người với con người hay giữa con và cầm thú, và không bao giờ đem thù hận và đau khổ gieo rắc cho nhau. Chúng ta luôn luôn chúc mừng tốt đẹp và hạnh phúc nhất cho nhau trong cuộc sống ḥa b́nh không thù hận đến cho nhau đó là T́nh Yêu Thương Chân Chính. Việtnam Chúng ta có câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân.” Thể hiện cho một Dân Tộc có t́nh yêu vô bờ bến. Nhưng tại sao chúng ta đă và đang mất truyền thống cao đẹp nầy? Tại v́ trên 100 trăm năm nay Dân Tộc Việtnam bị phân hóa do chủ nghĩa tư bản (Capitialism), chủ nghĩa cộng sản communism, chủ nghĩa ngoại lai (foreignism, và chủ nghĩa Tay sai (Factionalism). Nếu chúng ta là người có khôn ngoan và hiểu biết chúng ta nên gạn lọc những điều cao và tốt đẹp của các chủ nghĩa tôi nêu ở phần trên và sau đó chúng ta sẽ bổ sung vào chủ nghĩa Dân Tộc đó là thể hiện của chúng ta biết lắng nghe quan điểm của người khác.
3. Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau (the right forgiveness) Phải Biết Tha Thứ Cho Nhau là ǵ? Theo tôi, Bright Quang B.A. ta hăy lấy tấm ḷng đầy nhân hậu và rộng lượng để tha thứ cho người đă sai phạm lỗi lầm, và khoan dung với mục đích xóa bỏ mối thù hận giữa con người và con người với nhau và sau đó chúng ta sẽ xây dựng lại t́nh đoàn kết, yêu thương và hiểu lẫn nhau. Trong gia đ́nh và ngoài xă hội, nếu một người nào đó thiếu sự khoan dung th́ vô cùng tai hại sẽ xảy ra nhiều hậu quả sẽ không thể lường được trước. Trong gia đ́nh, vợ chồng thiếu sự khoan dung sẽ xảy đến chỗ mất hạnh phúc và đi đến ly dị, Khi người chồng hay người vợ không biết tha thứ lỗi lầm cho nhau, anh em không biết tha thứ cho nhau sẽ đến chỗ chia rẽ. Chia rẽ đến chỗ thù hận và từ đó sẽ đưa đến chỗ chiến tranh. Trong một đất nước và người dân và chính quyền thiếu sự khoan dung cho nhau sẽ đi đến chiến tranh và thù hận. Nhưng ngược lại khoan dung và tha thứ cho những người biết thừa hưởng tính khoan dung. Nếu người đó lợi dụng sự khoan dung để làm lại những lỗi lầm to lớn hơn th́ chúng ta nhất quyết đấu tranh với người đó và chính quyền đó để đ̣i hỏi sự b́nh đẳng và b́nh quyền lẫn nhau. Nhưng ḿnh phải khoan cho người trước và sau đó người sẽ dung lại cho ḿnh. Đó là chúng ta biết khôn ngoan biết xư cử cho đẹp t́nh nhau. Tức là chúng ta đă bỏ được cái Tôi của chính ḿnh. Con những ai coi trọng cái Tôi của chính ḿnh quá to lớn, đó là người cố chấp, đă là người cố chấp th́ phải là người hiếu chiến. Ví dụ, Việtnam chúng ta có câu, “Nhịn một điều dữ sẽ có chín điều lành,” Đó là thể hiện tính khoan dung của Dân Tộc Việtnam chói sáng rực rỡ hơn vàng ngọc.
4. Cần Phải Biết Tranh Đấu (the right struggle) Tranh Đấu là ǵ? Tranh Đấu là sự đ̣i hỏi sự b́nh đẳng và b́nh quyền lẫn nhau quyền căn bản của con người khi đă bị một thế lực hùng mạnh gian ác đàn áp và cướp tất cả quyền lợi và tự do căn bản của con người bé miệng thấp cổ. Chúng ta nên hiểu rằng, khi những kẻ gian ác tụ tập lại th́ những người lương thiện cũng phải biết liên kết lại với nhau, nếu không chúng ta sẽ bi hạ sát từng người một bằng một sự hy sinh không xót thương trong cuộc đấu tranh gian khó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta không biết tranh đấu, chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của tập đoàn quyền lực. Kẻ có quyền lực lúc nào cũng muốn đè đầu cởi cổ kẻ yếu thế lực để bóc lột và trục lợi bảo đảm quyền lợi và ngôi vị của bọn chúng. V́ thế đó, chúng ta phải tranh đấu cho đến cùng. Nhưng tốt nhất là chúng ta tranh đấu không bạo động v́ đấu tranh bất bạo động sẽ chinh phục được kẻ gian hùng. Bởi v́ chúng ta dùng nhu để thắng can dùng lư trí để cảm hóa gian tà chúng nó sẽ trở lại con đường chân lư, chớ chúng ta không lật đổ hay cướp quyền của chúng nó. Nếu chúng ta tranh đấu bằng bạo động là chúng ta đă chọn con đường tự sát. Trong xă hội cũng có bất công, có bất công chúng ta phải tranh đấu. Chúng ta đừng bao giờ làm một cái giếng không có nước và đừng bao giờ làm một cây non bị găy giữa rừng sâu, mà không ai nghe được âm thanh của cây non đổ sập và đừng bao giờ dại dột làm viên sạn trải con đường đại lộ nhưng chúng ta sẳn sàng làm viên gạch dùng để xây bức tường trong ṭa nhà dân chủ. V́ thế đó, Chúng ta phải tranh đấu tranh bất bạo động bọn gian ác có đầy quyền lực. Chúng ta phải tự khai phá ra một con đường mới để cho chúng ta đi, đừng bao giờ đi theo con đường ṃn do bọn gian ác có đầy quyền lực đă làm xong.
5. Phải Có Độc Lập. (the Right independence) Độc Lập là ǵ? Độc Lập là tôi tự chọn một con đường đi riêng cho tôi phù hợp với sức lực và ước mơ của riêng tôi. Theo tôi hiểu chúng ta ai cũng như ai, có nghĩa là cách cấu tạo về con người, chúng ta đều giống nhau, Th́ tại sao chúng ta phải dựa vào người khác để sống để cầu danh lợi? Có xứng đáng làm con người hay không? Do đó, chúng ta phải có sự độc lập cho bản thân, cho gia đ́nh và cho tổ quốc. Chúng ta hăy nh́n vào một người và tưởng tượng đến cảnh sống người khi người đó sống bám và dựa vào những người khác có thế lực th́ cuộc đời người đó có c̣n độc lập nữa hay không? Hay người đó đă trở thành nô lệ? Chúng ta hăy sao? Khi chúng ta không có cuộc sống độc lập, đức tính không độc lập, và ng̣i bút không độc lập, chúng ḿnh hăy nghĩ sao về minh? Vậy tính độc lập cần phải có trong trái tim và khối óc của chúng ta.
Tóm lại, học thuyết ĐỨC HẠNH là một cái ch́a khóa dùng để mở một kho báu, nó sẽ trang điểm cho con người có cuộc sống cao quí, lành mạnh chứa đầy nghị lực chan chứa t́nh yêu thương của con người đầy vị tha và đầy nhân ái chúng ta nhất định sẽ tránh được hận thù và chiến tranh trong tương lai. Khi chúng ta có khái niệm và hiểu biết một cách khách quan về các chủ nghĩa tôi đă đề cập tới từ đó chúng ta nhận thức và suy ra đồng thời xác đinh lập trường và tư tưởng của chúng ta là chủ nghĩa nào thuộc về chúng ta và chủ nghĩa nào không thuộc về chúng ta c̣n chủ nghĩa ĐỨC HẠNH của tôi giống như cây đuốc đă và đang soi sáng trong đêm tối âm u hay là giống như một ánh được soi sáng ở cuối con đường hầm.

Yêu Nước, Giữ Nước, và Xây Dựng Nước > by Bright Quang
Tôi mạo muội tŕnh làng một ư kiến nho nhỏ theo quan niệm Yêu Nước, Giữ Nước, và Xây Dựng Nước. Nh́n qua lịch sử Việtnam gần 100 năm trở lại đây, tôi đă nghe rất nhiều người Việtnam và những nhân vật lănh đạo Việtnam nói đến Yêu Nước, Giữ Nước, và Xây Dựng Nước. Nhưng sự thật họ là những người đă bán nước và tàn phá nước Việtnam th́ đúng hơn.
Thí dụ, Hồ Chí Minh đă lạy lục Sainteny Bộ trưởng ngoại Pháp, để mong thực dân Pháp trở lại Việtnam, v́ Hồ Chí Minh cùng với chính phủ Pháp kư hiệp ước chia đôi đất nước Việtnam. Một ví dụ nữa, là Hồ Chí Minh ôm hôn lá cờ đỏ sao vàng của đang Cộng sản Soviet thắm thiết, và đến lúc chết lại c̣n trăn trối mong đựợc gặp hồn ma Lenin, nhưng không dám gặp Vua Lê Lợi hay là vua Quang Trung bởi v́ sợi quí ngài sẽ đánh bể mặt ma Hồ Chí Minh.
- Trần Thiện Khiên đă nhận một triệu dollars Mỹ, tiếp tay trong việc giết Tổng Thống Ngô Đinh Diệm. Trần Thiện Khiêm đă làm giống như tên lính Trương Quang Ngọc, đă nhận 40 kư gạo trắng và hai lạng thuốc phiện, và nhận bắt vua Hàm Nghi giao cho thực dân Pháp.
- Nguyễn Văn Thiệu nói, “Nếu tôi không nghe lời Mỹ, th́ nó sẽ giết tôi và y c̣n nói, đất nước Vietnam là của Mỹ, tôi chỉ là người làm công trong khi y là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân lực Việtnam Cộng Ḥa.” Cuối cùng, Thiệu bị tên Đaị tá Mỹ nhận đầu trong thùng xe để chạy trốn sang Đài Loan. Trước đó, Tổng Thống Ngô Đinh Diệm nói, “Tôi chết v́ đất nước Việtnam, tôi sẵn sàng chết.” Trong lúc, những người cận vệ của ông Ngô Đinh Diệm, khẩn cầu ông Diệm nên tỵ nạn sang ở nước ngoài trong lúc nhóm Trần Thiện Khiêm và Dương Văn Minh âm mưu giết ông Ngô Đinh Diệm.
Chính Ông Hồ Chí Minh đă công nhận rằng và nói, “Ông Ngô Đ́nh Diệm là một nhà ái quốc”Bởi v́, Ông Hồ Chí Minh muốn dân tộc Việtnam sẽ được đoàn kết, nhưng oái oăm cho nước Việtnam bọn đế quốc chúng nó không muốn Dân tộc Việtnam chúng ta đoàn kết, để phát triển khoa học và kỹ thuật và phát huy truyền thống Dân tộc Việtnam.
- Lê Khả Phiêu và Đảng Cộng Sản Việtnam đă bán đất nước Việtnam cho Tàu cộng, để củng cố địa vị cá nhân của bọn chúng.
Cho nên, tôi nói bọn chúng là những kẻ tàn phá đất nước bởi v́ chúng nó quen dùng những danh từ Yêu Nước, Giữ Nước, và Xây Dựng Nước, để che đậy âm mưu xấu xa của chúng hay nói cách khác là mỵ dân.
Nhân đây, tôi mạn phép nhắc lại các định nghĩa về những danh từ đó cho những người kể trên và những ai chưa hiểu sát nghĩa những danh từ nầy, để họ có dịp xác định lại tư tưởng, hành động cho phù hợp với những danh từ Yêu Nước, Giữ Nước, và Xây Dựng Nước.
Thể theo Việtnam Tân Từ Điển giải nghῖa, “Yêu Nước” là Quí Mến Tổ Quốc; Giữ Nước là Cầm lại không thả ra—cầm lại tổ quốc, không thả tổ quốc cho bất cứ người ngoại quốc nào. Nên Nguyễn Du có nói chữ Giữ như sau,“Tử sinh vẫn giữ lấy lời tử sinh.” Và Xây Dựng Nước, th́ Việtnam Tân Từ Điển đă định nghĩa: xây đắp, dựng nên—tính cách xây dựng.
Như vậy, theo sự hiểu biết của tôi, bọn chúng là những tên tàn phá đất nước Việtnam th́ đúng hơn, và trong suốt gần một trăm năm nay tôi ít thấy ai là người Xây Dựng Nước, mà chỉ thấy bọn họ là những tên thích đè đầu, cưỡi cổ, và chà đạp danh dự của nhân dân Việtnam.
Vấn đề Yêu Nước, Giữ Nước, và Xây Dựng Nước rất là đa dạng, muôn màu, có nhiều h́nh thức khác nhau, nhưng tôi chỉ nêu ra một điểm chính, đó là “Xây Dựng Nước.”
Thực tế trải qua 4,000 năm lịch sử tôi chưa thấy một người Việtnam nào đưa ra một học thuyết hay chủ nghĩa xây dựng một mô h́nh độc lập để Xây Dựng đất nước Việtnam. Rơ ràng, từ trứơc đến nay, hết triều đai nầy đến nhóm người nọ chỉ chạy theo các học thuyết và chủ nghĩa của ngoại bang, thậm chí có những nhân vật đă và đang lănh đạo quốc gia Việtnam, nhưng họ chưa hiểu rơ đến chủ nghĩa mà họ đă và đang theo. Thí dụ Đảng Cọng Sản Việtnam chạy theo Soviet, tṛng cái ách cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh dă man giết ngon lành một triệu dân vô tội Vietnam, kế đến chúng nó bỏ Soviet chạy theo Tàu Cộng và đang trên đường chuyển hướng chạy theo Mỹ.
Thực tế, những Triều đại trước, họ theo đường lối của nhà Hán, nhà Thanh, vân vân. Rồi đến một số người theo Pháp, theo Nhật, theo Mỹ, và đang theo Tàu cọng. Chúng đă và đang chạy theo chính sách các nước nầy. Nếu mai kia, Tàu cộng xoay chiều đổi hướng, th́ bọn chúng theo ai? Nếu một ngày nào đó Mỹ yếu, th́ bọn chúng theo ai?
Theo luật nhân quả và bù trừ trên đời nầy không có vật ǵ tồn tại măi như mọi người đều biết cho nên chủ nghĩa Cộng sản sụp sớm đổ, sau đó, chúng ta lại theo chủ nghĩa nào để Xây Dựng Đất Nước, hay là chúng ta cứ giành nhau, chém nhau, và chửi nhau để khoe khoang một chủ nghĩa, nhưng thực tế họ không hiểu về bản chất của chủ nghĩa đó một chút nào cả, bởi v́ thành phần trí thức của Việtnam quá ít ỏi, nhưng thành phần trường làng th́ đông vô số.
Chủ nghĩa cộng sản luôn luôn nói có dân chủ nhưng thực tế nhân dân không có quyền bầu trực tiếp chủ tịch nước, nếu nhân dân bầu chủ tịch nước th́ quyền điều hành đất nước lại thuộc Đảng Cọng sản. C̣n dưới chế độ tư bản chủ nghĩa chúng nó không có lương tâm, vả lại lai tiền bạc điều khiển mọi việc, chúng nó muốn tàn sát thật nhiều người vô tội bằng vũ khí tối tân để cướp tài nguyên các nước khác.
Cho nên, tôi đă nghĩ ra rằng tại sao người Việt chúng ta– kể cả người trong nước và sống bất cứ ở đâu ngoài lănh thổ Việtnam- chúng ta sẽ đừng bao giờ nghĩ đến chủ nghĩa cọng sản hay tư bản chủ nghĩa là tốt đẹp, mà chúng ta là người Việt có bổn phận Xây Dựng Đất Nước. Trước hết, chúng ta xóa bỏ tất cả thù hận cá nhân, tha thứ lẫn nhau, tất cả sai lầm trong quá khứ, và chúng ta phải nh́n xa, thấy rộng để Xây Dựng t́nh Đoàn Kết Dân Tộc.
Chúng ta t́m kiếm những cái cao đẹp nhất của các chủ nghĩa và học thuyết kể trên. Chúng ta đúc kết tất cả những cái ǵ tốt đẹp nhất của chúng để chúng ta dùng làm cơ sở xây dựng một Chủ nghĩa Tân Dân tộc Việtnam.
Cá nhân tôi hiểu rằng, chủ nghĩa nào học thuyết nào cũng có cái đẹp và cái xấu cả. Những điều đẹp nhiều hơn điều xấu, th́ chủ nghĩa đó sẽ tồn tại về lâu về dài.Trái lại, c̣n chủ nghĩa nào có nhiều điều xấu hơn điều tốt đẹp, th́ chủ nghĩa đó sẽ mau chóng sụp đổ.
Cho nên, tôi mạo muội và can đảm đưa ra một quan điểm, để góp ư trong vấn đề Xây Dựng Nước Việtnam. Chúng ta là người Việtnam sống trong bối cảnh nầy, chúng ta cần Đoàn Kết Dân Tộc cùng ngồi lại với nhau gấp rút t́m ra một học thuyết mới, chân lư mới, và chủ nghĩa mới, và đúc kết lại những phần tinh hoa của các chủ nghĩa tôi nêu ở phần trên, sau đó chúng ta xây dựng một chủ nghĩa Dân tộc mới, dần dần chúng ta sẽ thay thế. Cá nhân tôi rất đau buồn khi đă và đang nh́n thấy Dân tộc chúng ta đă trên 100 năm mất đoàn kết v́ thiếu tinh thương, măi sống trong thù hận, lạc hậu, và nghèo khó.
Chủ Nghĩa DUC HẠNH